Liên hệ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Giờ Khám

Chuyên Khoa Nội
TS-Bs Hoàng Văn Quang

Thứ 7 
07:30 AM -11:30 AM

Chuyên Khoa Nội
Bs.Ck1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Thứ 2 – Thứ 6 
7:30 AM -17:00 PM

Chuyên Khoa Ngoại
Bs.Ck1 Đoàn Công Minh

Thứ 2 – thứ 6 
7:30 AM -17:00 PM

Chuyên Khoa Nội Huyết học
BS.CKII Tô Phước Hải

Thứ 4 – Thứ 6 
17:00 PM – 20:00 PM

Thông Tin Liên Hệ

Địa Chỉ

285, Đường Bà Hom, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email

ttykhoangkhang285@gmail.com

Website

www.ttykhoangkhang.com